Vitikkalan suku ry

 

Ajankohtaista

 

Sukukokous 2016 Turussa

Rauman sukukokouksessa valittu uusi sukuneuvosto on aloittanut työnsä. Sukuneuvosto päätti 22.3. pitämässään kokouksessa aloittaa seuraavan sukukokouksen valmistelut niin, että kokous olisi Turussa pe – la 17. - 18. kesäkuuta 2016. Varsinainen sukukokous pidetään lauantaina 18.6.2016. Turkulaiset suvun jäsenet aloittavat valmistelut välittömästi.

Jo nyt on syytä kirjata tapahtuma kalentereihin ja aloittaa ennakkotiedon levittäminen kaikille suvun jäsenille.

Suvun jäsenten sähköpostiosoitteistot kuntoon

Viestit suvun jäsenille kulkevat nykyisin helposti ja edullisesti sähköpostin avulla. Sähköpostiosoitteistoja on koottu jo useamman vuoden ajan mm. Hanasaaren ja Rauman sukukokousten yhteydessä. Osoitteisto on kuitenkin edelleen hyvin puutteellinen. Viestinnän parantamiseksi toivomme kaikkien, jotka tämän lukevat ryhtyvän toimiin suvun jäsenten sähköpostiosoitteiden toimittamiseksi sihteerillemme Leena Kiilille (leena@kiili.net).

Sukutietojen täydentäminen/korjaaminen

Näillä Vitikkalan Suvun internet-sivuilla on oma lomakkeensa myös sukutietojen päivitystä varten. Sähköpostiosoitteet on mahdollista saattaa kirjurin tietoon myös sitä kautta. Tietenkin toivomme lomaketta täytettävän myös kaikista uusista suvun jäsenistä ja muutoksista.