Vitikkalan suku ry

 

Vitikkalan suku ry

Vitikkalan suku ry on perustettu joulukuun 9. päivänä 1945.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä 27.05.1760 Vampulassa syn-tyneen ja 25.07.1848 Kokemäellä kuolleen säteriratsutilallisen Kaarle Juhonpoika Vitik-kalan ja hänen vaimonsa Eeva Kristiina Vikbergin jälkeläisten kesken sekä kunnioit-taa suvun esivanhempien muistoa mm. julkaisemalla heidän vaiheitaan käsitteleviä tutkimuksia ja kuvauksia. Yhdistyksen jäseneksi voi tulla jokainen Kaarle Vitikkalan jälkeläinen ja hänen puolisonsa.

 

Pikalinkit

Jäsenmaksu

  • Vuodesta 2017 lähtien sukuyhdistys perii kulujensa kattamiseksi pientä kannatusluonteista jäsenmaksua.
    Tämä kannatusjäsenmaksu on 10 EUR/talous. Sukuyhdistys ottaa luonnollisesti vastaan suurempiakin lahjoituksia toiminnan tukemiseksi. Maksut pyydämme Vitikkalan Suku Ry:n tilille FI39 800013 0144 5376 (Danske Bank). Kannatusjäsenmaksun maksa-minen tai maksamatta jättäminen ei sinänsä vaikuta siihen onko oikeutettu osallistumaan suvun tilaisuuksiin. Olemme kiitollisia kaikesta tuesta Vitikkalan Suku Ry:n toiminnan vahvistamiseksi.


Ajankohtaista