Vitikkalan suku ry

 

Sukuyhdistys

Vitikkalan suku ry on perustettu joulukuun 9. päivänä 1945.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä 27.5.1760 Vampulassa syntyneen ja 25.7.1848 Kokemäellä kuolleen säteriratsutilallisen Kaarle Juhonpoika Vitikkalan ja hänen vaimonsa Eeva Kristiina Vikbergin jälkeläisten kesken sekä kunnioittaa suvun esivanhempien muistoa mm. julkaisemalla heidän vaiheitaan käsitteleviä tutkimuksia ja kuvauksia. Yhdistyksen jäseneksi voi tulla jokainen Kaarle Vitikkalan jälkeläinen ja hänen puolisonsa.

Yhdistyksen käytännön toimintaa johtaa 11-jäseninen hallitus, jota kutsutaan sukuneuvostoksi. Sukuneuvostossa on vähintään yksi edustaja kustakin Kaarle Vitikkalan seitsemän lapsen sukuhaarasta. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan suvunvanhimmaksi.

Yhdistys on tähän mennessä toteuttanut tarkoitustaan seuraavin tavoin:

Järjestämällä sukujuhlia ja -kokouksia vuoroin Satakunnassa tai muualla suvun "kantaseudulla", vuoroin Helsingissä. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin Helsingissä vuonna 1995. Sen jälkeen sukukokouksia on järjestetty viidesti. Seuraava sukukokous pidetään Turussa kesäkuussa 2016.

Toimittamalla sukukirjoja. Ensimmäinen niistä ilmestyi vuonna 1948, toinen vuonna 1951 ja kolmas 1978. Nuo kirjat on myyty loppuun. Uusin 750-sivuinen kirja ilmestyi elokuussa 2000 Kyösti Järvisen toimittamana. Teoksessa on tiedot yli 12.000 suvun jäsenestä.

Eeva Kytän ja Kauko Suojan toimittama teos "Vitikkalan suvun juuria" ilmestyi vuonna 1982. Se käsittelee Kaarle Vitikkalan ja hänen puolisonsa Eeva Kristiinan esivanhempien vaiheita 1500-luvulle saakka.

Toimittamalla omaa lehteä "Vitikkalan Viestiä". Lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1948 ja tähän asti viimeisin numero ilmestyi vuonna 2016. Lehdistä numerot 1-12 on julkaistu kokoomateos, jota on vielä saatavana.

Myymällä sukutuotteita. Vaaliakseen sukuyhteyttä ja hankkiakseen varoja yhdistyksen toimintaa varten yhdistys myy erilaisia sukuun liittyviä tuotteita. Nykyään saatavana olevista tuotteista on esittely ja hankintaohjeet tuotteet -painikkeen alla.